Overheid

Ook nationale overheden zijn, alleen al door wet- en regelgeving, direct betrokken bij het kantoor. Bovendien zijn zij ook nog eens ervaringsdeskundige als het gaat om beheer en gebruik van kantoren.

Uit het verleden is gebleken dat de zienswijze van de verschillende overheden op zaken die betrekking hebben op kantoor niet overeenstemmen met hetgeen de eigen medewerkers maar ook medewerkers in de secundaire en tertiaire sector ervaren.

De Stichting spant zich in om overheden te voorzien van onafhankelijke informatie voor het nemen van die beslissingen die betrekking hebben op de gezondheid en het functioneren van mensen op kantoor. Daarnaast speelt het de rol van ombudsman die gevraagd en ongevraagd onderzoek verricht naar de rechtmatigheid van gedragingen van overheden of van particuliere instellingen en bedrijven.