Kantoorinnovatie?!

Op verzoek en in samenspraak met de Stichting Technasium is het project Kantoorinnovatie?! ontwikkeld en worden deelnemende scholen begeleid in de uitvoering.
De Stichting Technasium wordt gevormd door scholen met het predikaat technasium en ontwikkelt het [T]-onderwijs, schoolt docenten en bewaakt de kwaliteit. In de statuten van de Stichting Technasium staat het doel van de stichting als volgt beschreven:
Het bevorderen en ontwikkelen van onderwijs in de (technische) bètawetenschappen gedurende het Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs en/of het Hoger Algemeen Vormend Onderwijs alsmede het verrichten van alle handelingen die met het vorenstaande verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De Stichting Offiano stelt voor de verschillende projecten Kantoorinnovatie?! vrijwilligers en kennis ter beschikking.