Belangstellenden

Naast allen die direct betrokkenen bij het kantoor van vandaag de dag zijn er mensen die om welke reden dan ook iets hebben met de verschillende thema's die verband houden met het kantoor. Van geschiedenis tot een futuristische visie op de toekomst van het kantoor, de denktank van de Stichting is altijd bereid te participeren in initiatieven, hoe klein of omvangrijk dan ook.