Organisatie

De Stichting is een kleine organisatie met een wereldwijd netwerk. Het bestuur wordt gevormd door een voorzitter, secretaris en een penningmeester. Voor de verschillende projecten en adviescommissies zijn vrijwilligers en externe deskundigen actief.

Organisatorische ondersteuning ontvangt de Stichting van het OFFI Instituut.

Vacatures

Bekijk hier de openstaande vacatures.

Stages en afstudeerstages

Bekijk hier de mogelijkheden voor een stageplaats.