Onderwijs

Voortgezet onderwijs

De Stichting richt zich in het bijzonder op het voortgezet onderwijs. Hier worden leerlingen opgeleid voor taken en functies voor op kantoor.
Op dit moment lopen er al meerdere langjarige projecten, te weten Kantoor in de klas en Kantoorinnovatie?!

Branchegerelateerd onderwijs

Voor de kennisoverdracht van kennis uit de kantoorbranche worden specifieke opleidingsmodules voor medewerkers uit de branche zelf als ook voor eindgebruikers ontwikkeld.
Inmiddels zijn ontwikkeld en open voor inschrijving de volgende modules:

  1. management of medewerker/medewerkster inkoop en facilitair beheer of vergelijkbare functie
  2. deelnemer/deelneemster DMU inkoop kantoorinrichting
  1. verkoper/verkoopster kantoorinrichting, binnen en buitendienst
  2. marketing medewerker/medewerkster kantoorinrichting